Generelle vilkår - EEC Sprogskole

Gå til indhold

Hoved menu:

Generelle vilkår

Sprogkurser

Kurset faktureres ved kursusstart. For private kursister kan der indgås aftale om betaling af kurset i rater, forudsat at aftalen er indgået inden kursusstart.

Vores betalingsbetingelser er nettokontant 8 dage. Undervisningsmaterialer faktureres særskilt efter forudgående aftale.

Såfremt du ikke har været aktiv på dit kursus i 12 måneder eller længere fortabes eventuelle resterende lektioner.

Din bestilling er endelig og bindende når du har modtaget undervisning på din første lektion, og prisen for eventuelt bestilte, men ikke afholdte lektioner, godskrives ikke.

Såfremt du bliver forhindret i at møde frem til lektioner en aftalt dag, skal du blot give os besked herom senest en hverdag før planlagt kursus inden kl. 13.00. PÅ den måde fortabes aftalte lektioner ikke ved sygdom eller travlhed.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu